مدیریت: کاظمی

تولیدکننده: انواع گرانیت، مرمریت و تراورتن

تلفن: 031-33802206
نمابر 031-33800587
آدرس دفتر مرکزی: جــاده اصفهان-تهران، بعد از شــیر پاستوریزه، خیابان 20
تلفن همراه: 0913-3141498
جــاده اصفهان-تهران، بعد از شــیر پاستوریزه، خیابان 20
031-33802206