مدیریت: محسن محمدی

تولید و توزیع انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 55306802 -021
نمابر 55076209 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهرزاد، 20متری وفا، پلاک8
تلفن همراه: 3718102 -0912
تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهرزاد، 20متری وفا، پلاک8
55306802 -021