اصلانی (شرکت بازرگانی)

اصلانی (شرکت بازرگانی)

مدیریت: اصلانی

عرضه انواع ابزارآلات سنگبری

تلفن: 43325336 -086
آدرس دفتر مرکزی: محلات، قطب صنعتی صدریه، صدریه4، جنب کارخانه ایمان
تلفن همراه: 3654133 0918 : 8042512 0930
محلات، قطب صنعتی صدریه، صدریه4، جنب کارخانه ایمان
43325336 -086