اطلس گستر سنگ احسان

اطلس گستر سنگ احسان

 مدیریت: احسان کوشکی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(دهبید و تراورتن به صورت اسلب و تایل)

آدرس ایمیل: ehssan.stone.i@gmail.com
تلفن: 071-44455462
آدرس دفتر مرکزی:  فارس، دهبید، بلوار وحدت / آدرس کارخانه شــماره 2 : فــارس، دهبید، شهرک صنعتی، نبش خیابان 15، فاز 2
 فارس، دهبید، بلوار وحدت / آدرس کارخانه شــماره 2 : فــارس، دهبید، شهرک صنعتی، نبش خیابان 15، فاز 2
071-44455462