مدیریت: مهدی امیری

تولیدکننــده سنگهای ساختمانی (تراورتن)

آدرس ایمیل: info@stone-atlas.com
وب سایت: www.stone-atlas.com
تلفن: 086-43231144
نمابر 086-43231144
آدرس دفتر مرکزی: محلات، میــدان امام خمینی، بلوار آیت اله خامنــه ای، قطب صنعتی صدریه، صدریه 6
تلفن همراه: 0918-1659090
محلات، میــدان امام خمینی، بلوار آیت اله خامنــه ای، قطب صنعتی صدریه، صدریه 6
086-43231144