مدیریت: شیاسی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ســاختمانی

(تراورتن و مرمریت)

 

 

 

 

 

وب سایت: www.atlasstone.ir
تلفن: 021-56232520 , 021-56235431 , 021-55060701
نمابر 021-55337656 , 021-56231905
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اســلام، چهارراه بعثت، بازار مرکزی ســنگ تهران، شماره 134و 136
آدرس کارخانه: کارخانه1 : کیلومتر  40اتوبان تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک 12 / آدرس کارخانه 2 :کیلومتر  40اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5
کارخانه1 : کیلومتر  40اتوبان تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک 12 / آدرس کارخانه 2 :کیلومتر  40اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5
021-56232520 , 021-56235431 , 021-55060701