مدیریت: میراعلائی

تولیدکننده: انواع ساینده‌های سنگ، رزین

و ماستیک

تلفن: 021-56224752
نمابر 021-56224773
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، جنب بانک ملی
تلفن همراه: 0912-1574718
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، جنب بانک ملی
021-56224752