افخمی مجتمع معادن و سنگبری

افخمی مجتمع معادن و سنگبری

مدیریت: احمد افخمی و محسن افخمی

تولیدکننده: تراورتن (کرم، سیلور، شکلاتی،

تنه درختی)

 

آدرس کارخانه: استان مرکزی، محلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، صدریه 5 * کدپستی: 3783175446
آدرس معدن: محلات، ترشاب * تلفکس: 3225685-0864
تلفن همراه: 1030858 -0912 : 1448789 -0912