مدیریت: میرزاعلی

تولید و پخش سنگ گیوتینی، ابزاری، چسب و رزین

تلفن: 33618331 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان فرزانه، پلاک 13
تلفن همراه: 4975567 -0912
تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان فرزانه، پلاک 13
33618331 -021