افشین- میثاق

افشین- میثاق

مدیریت: محمودرضا منصوری

آدرس ایمیل: info@masoud-stone.com
وب سایت: www.masoud-stone.com
آدرس کارخانه: آدرس کارخانه شــماره 1 : فارس، شهرستانآباده، کیلومتر 5 جــاده اصفهان (دو راهی بهمن)، شهرک صنعتی، سنگبری افشین آدرس کارخانه شــماره 2: فارس، شهرستانآباده، کیلومتر12جاده شیراز، سنگبری میثاق
آدرس معدن: فارس، شهرستان‌آباده، معدن سنگ مرمریت توسکا
تلفن همراه: 0917-1171424**  0912-2250133