استان قزوین

موقعيت: قزوین، یک كيلومتر پایين‌تر از زیاران، روستای اقچری

نوع سنگ: گرانيت