مدیریت: حیرت

تولیدکننده: تجهیزات جانبی تخصصی ماشینآلات معدنی (لیفتراک اتومات لودر، زنجیر لودر، بلوک انداز لودر، کوئیک کاپلر و کلنگی بیل مکانیکی)

وب سایت: www.alborziranco.com
آدرس دفتر مرکزی: آدرس دفتر فروش: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، نبش چهار راه مدیر فروش: 09133276955  (امین حیرت)
تلفن همراه: 2236836 -0913
آدرس دفتر فروش: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، نبش چهار راه مدیر فروش: 09133276955  (امین حیرت)