مدیریت: حسین رضازاده

تولیدکننده: تولید ســنگ ســمباده جهت

پولیش تراورتن، ماربل، گرانیت CNG و لقمه ساب اسیدی

تلفن: 021-56227858
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جاده قدیم قم، حسن‌آباد، فشافویه، میدان شهدا، خیابان قلعه نو، پشت جایگاه، پلاک 17
تلفن همراه: 0912-1043075
تهران، جاده قدیم قم، حسن‌آباد، فشافویه، میدان شهدا، خیابان قلعه نو، پشت جایگاه، پلاک 17
021-56227858