مدیریت: شفیعی

تولیدکننده: تراورتن دره بخاری و مرمریت هرسین

آدرس ایمیل: alborz1534888@gmail.com
تلفن: 0253-6551372
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید، کیلومتر 3، بعد از زیرگذر، کوچه 9
تلفن همراه: 0912-1534888
قم، جاده کوه سفید، کیلومتر 3، بعد از زیرگذر، کوچه 9
0253-6551372