الماسه سازان لرستان

الماسه سازان لرستان

مدیریت: بهزاد

تولیدکننده: انواع سگمنت‌های سنگبری و

کوهبری

 

آدرس ایمیل: almase@gmail.com
تلفن: 066-43323265
نمابر 066-43324285
آدرس کارخانه: الیگــودرز، کیلومتر 5 جاده ازنا
تلفن همراه: 0916-1136766 : 0916-1640062
066-43323265