الماسه سازان لرستان

الماسه سازان لرستان

مدیریت: بهزاد

تولیدکننده: انواع سگمنتهای سنگبری و کوهبری

آدرس ایمیل: almase@gmail.com
تلفن: 066-43323265
نمابر 066-43324285
آدرس کارخانه: الیگودرز، کیلومتر 5 جاده ازنا
تلفن همراه: 0912-1136766 : 0916-1640062 : 1640073 -0916
066-43323265