الماس برش آریا

الماس برش آریا

 مدیریت: آریا فصاحت

تولیدکننده: انواع سیم برش الماسه و سگمنت جهت برش ماربل، گرانیت و بتن مسلح

آدرس ایمیل: info@ariadiamondtools.com
وب سایت: www.ariadiamondtools.com
نمابر 021-33282385-7
آدرس دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 15 جاده خاوران، سایت فنآوران، پلاک 1404-1405 کد پستی 1865169361
تلفن همراه: 0912-1491308
تهران، کیلومتر 15 جاده خاوران، سایت فنآوران، پلاک 1404-1405 کد پستی 1865169361