مدیریت: مصطفی رحیمی

 

آدرس ایمیل: diamondstonedehbid@yahoo.com
تلفن: 56231974 -021 و 56231986-021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن11، پلاک26
تلفن همراه: 6737768 -0990
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن11، پلاک26
56231974 -021 و 56231986-021