الماس سنگ زاگرس

 الماس سنگ زاگرس

مدیریت: پیمان چرخکار

تولیدکننده: سیم برش الماسه کوه‌بری، سینترینگ، الکتروپلیت

 

 

 

 

نمابر 066-42622922 * 066-42443371
آدرس دفتر مرکزی: بروجرد، خیابان شهید رجایی، جنب هتل امیرکبیر، پلاک 65
تلفن همراه: 0916-1620470
بروجرد، خیابان شهید رجایی، جنب هتل امیرکبیر، پلاک 65