مدیریت: محمد حسین آزادی

تولیدکننده: انواع سنگهای مرمر، مرمریت،

دهبید، گرانیت

تلفن: 021-44278935
نمابر 021-44278936
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، انتهای عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، واحد34
تلفن همراه: 0912-1498856
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، انتهای عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، واحد34
021-44278935