الماس صنایع سنگ

الماس صنایع سنگ

مدیریت: عباسی

تولیدکننده: تراورتن رنگی، مرمریت، آنتیک

گیوتین

تلفن: 021-56224782
نمابر 021-56224783
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قم، جنب شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه معراج
تلفن همراه: 0912-1716729 , 0912-1905299
تهــران، جــاده قم، جنب شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه معراج
021-56224782