مدیریت: محمدرضا لطف الهی

تولیدکننده: فرآوری و فروش تخصصی گرانیتهای نهبندان

تلفن: 021-22982214
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار ارتش، بعد از گروه 401 مخابرات نزاجا، مرکز سنگ شمال تهران، غرفه الماس نما
تلفن همراه: 0912-5779708
تهران، بلوار ارتش، بعد از گروه 401 مخابرات نزاجا، مرکز سنگ شمال تهران، غرفه الماس نما
021-22982214