مدیریت: سید مهدی حسینی

تهیه و تولید انواع ســنگهای ساختمانی و تزئینی به صورت کوپ و بریده (تراورتن عباسآباد، حاجیآباد، آتشکوه، دره بخاری)

تلفن: 086-43225168
آدرس دفتر مرکزی: قطب صنعتی محات، دوراهی آبگرم، نبش صدریه 4
تلفن همراه: 0918-1663488 , 0912-3581377
قطب صنعتی محات، دوراهی آبگرم، نبش صدریه 4
086-43225168