مدیریت: ملک زاده

تولیدکننده: انواع مرمریت‌آباده، جیرفت

 

 

 

تلفن: 031-33800255 , 031-33803999
نمابر 031-33800256
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 14، روبروی بانک تجارت
تلفن همراه: 0913-1123315
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 14، روبروی بانک تجارت
031-33800255 , 031-33803999