مدیریت: فیروزآبادی

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن و مرمریت

تلفن: 33440069 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، بعداز 30متری امیرکبیر اول
تلفن همراه: 1534816 -0912 و 2538696-0912
قم، جاده کاشان، بعداز 30متری امیرکبیر اول
33440069 -025