مدیریت: حاجهاشمی

تولیدکننده: گرانیت سفید و مشکی

تلفن: 031-33808852 , 031-33808853
نمابر 031-33802253
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، بعد از چهار راه
تلفن همراه: 0913-1112159
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، بعد از چهار راه
031-33808852 , 031-33808853