موقعيت: كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهره‌بردار: سعيد مقرب

آدرس بهره‌بردار: اصفهان، خيابان جابر انصاری، خیابان ابونعیم، فرعی 24، میرعماد 4، پلاک96

 

تلفن: 0313-4405757
نمابر 0313-4367371
تلفن همراه: 0913-1183780
0313-4405757