مدیریت: احمدی – عباسی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی،

طراحی نما و معماری داخلی

 

 

آدرس دفتر مرکزی: استان مرکزی، محلات، کیلومتر14 جاده محلات- خمین، بعداز شهرک صنعتی ارقده، مقابل معدن تراورتن حاجی‌آباد
تلفن همراه: 0918-1663057 , 0912-1655320
استان مرکزی، محلات، کیلومتر14 جاده محلات- خمین، بعداز شهرک صنعتی ارقده، مقابل معدن تراورتن حاجی‌آباد
0918-1663057 , 0912-1655320