مدیریت: غلامی

تولیدکننده: انواع تراورتن، مرمریت، آنتیک

تلفن: 33443244 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، شهرسنگ امید، 30متری دوم
تلفن همراه: 5518959 -0912
قم، جاده قدیم کاشان، شهرسنگ امید، 30متری دوم
33443244 -025