الوند سنگبری

الوند سنگبری

 مدیریت: سید جلال شریف حسینی

تولیدکننده: انواع مرمریتهای شیراز (گندمک و ارسنجان) بــه صورت صیقل، تیشهای، کلنگی، مالون به صورت لوزی-دایره و هشت ضلعی

نمابر 071-37134507-8
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شــیراز، پل فسا، کیلومتر3 جاده شیراز- فسا
تلفن همراه: 0917-1182223
فارس، شــیراز، پل فسا، کیلومتر3 جاده شیراز- فسا
0917-1182223