الکتروتکنیک کاوه

الکتروتکنیک کاوه

مدیریت: جعفرزاده

خرید و فروش دستگاههای معادن سنگ و کمپرسورهای برقی، دیزلی و ژنراتور

تلفن: 0413-4232752
آدرس دفتر مرکزی: تبریز، آذرشهر، سه راهی نادیلو
تلفن همراه: 3049325 -0914 : 0914-6660030
تبریز، آذرشهر، سه راهی نادیلو
0413-4232752