مدیر فروش: حمید هنردار

توزیع انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: hanardar_nsco@yahoo.com
وب سایت: www.elitston.com
تلفن: 1 -33886970 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک231 و 281
تلفن همراه: 2793104 -0912
تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک231 و 281
1 -33886970 -021