امامی فروشگاه 2

امامی فروشگاه 2

مدیریت: امامی

فروشنده انواع لوازم حفاری

 

تلفن: 33756362 -021
نمابر 33382511 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهر ری، فلکه اول دولت‌آباد، خیابان شهید علینواز، بعد از مخابرات، پلاک 81
تلفن همراه: 7989211 -0912 : 1867485 -0912
تهران، شهر ری، فلکه اول دولت‌آباد، خیابان شهید علینواز، بعد از مخابرات، پلاک 81
33756362 -021