مدیریت: محب محمدی

تولیدکننده: انواع تراورتن صیقلی و چرمی، گرانیت

تلفن: 031-33802108 , 031-33800036
نمابر 031-33800035 , 031-33801422
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14 / اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 6
تلفن همراه: 0913-1196252
اصفهــان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14 / اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 6
031-33802108 , 031-33800036