مدیریت: ابوالقاسم شفیعی

تولیدکننده: انواع سـنگهای ســاختمانی

(مرمریت و تراورتن)

تلفن: 021-56233080-81
نمابر 021-56233082
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک 9
تلفن همراه: 0912-3020735 , 0912-6221741
تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک 9
021-56233080-81