امید و سالار

امید و سالار

مدیریت: منصوری

استخراج ســنگهای تراورتن

نمابر 071-43377399
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 12 جاده‌ آباده شیراز، یعقوب‌آباد، خیابان صنعت
تلفن همراه: 0917-751174
کیلومتر 12 جاده‌ آباده شیراز، یعقوب‌آباد، خیابان صنعت
0917-751174