امیر رضا صنایع سنگ

امیر رضا صنایع سنگ

مدیریت: غلامعلی جهاندار

تولیدکننده: گرانیت، مرمریت و تراورتن

 

 

تلفن: 031-33801663
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی 12، انتهـای کوچه سنگبری برج
تلفن همراه: 0913-3129297 , 0913-5491247
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی 12، انتهـای کوچه سنگبری برج
031-33801663