امیر صنایع سنگ

امیر صنایع سنگ

مدیریت: مانیان

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 031-33804453 , 031-33803960
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، بعد از فلکه گچ
تلفن همراه: 1127303- 0913(حسین مانی) و 1110277-0913 (حمید مانی) و 3652528-0913 (حاجیان)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، بعد از فلکه گچ
031-33804453 , 031-33803960