مدیریت: داوود ولی

تهیه و اجرای نماهای کلاســیک و ابزاری و مجموعهای از زیباترین سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56236049
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 9، پلاک 6
تلفن همراه: 0912-2345722
شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 9، پلاک 6
021-56236049