امین ازنا سنگبری

امین ازنا سنگبری

مدیریت: آسترکی

تولیدکننده: چینی ازنا و کریستال الیگودرز

آدرس کارخانه: لرستان، ازنا، کیلومتر7جاده

قدیم ازنا به الیگودرز

آدرس ایمیل: info@iranianstones.com
وب سایت: iranianstones.com
تلفن: 021-22351541
نمابر 021-44157021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، حکیم غرب، حدفاصل بزرگراه آزادگان و باکری، بازار سنگ تهران، سمت راست، واحد 51 (آخرین واحد)
تلفن همراه: 0912-1863120 و 1863120-0990
تهران، حکیم غرب، حدفاصل بزرگراه آزادگان و باکری، بازار سنگ تهران، سمت راست، واحد 51 (آخرین واحد)
021-22351541