امین صنایع سنگ

امین صنایع سنگ

مدیریت: خدادادی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی و

تزئینی (بورس انواع تراورتن و مرمریت)

 

 

تلفن: 021-33888188
نمابر 021-33888187 :
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اســلام، بالاتــر از آزادگان، بــازار ســنگ فاطمیه، پلاک287 آدرس انبار: تهران، خیابان شهرزاد جنوبی، بعداز ســه راه کیانشهر، جنب ایران خودرو، بازار سنگ روشن، پلاک  66و 29 N
تلفن همراه: 0912-2866310
تهران، خیابان فدائیان اســلام، بالاتــر از آزادگان، بــازار ســنگ فاطمیه، پلاک287 آدرس انبار: تهران، خیابان شهرزاد جنوبی، بعداز ســه راه کیانشهر، جنب ایران خودرو، بازار سنگ روشن، پلاک  66و 29 N
021-33888188