امین ماشین سنگ اصفهان

امین ماشین سنگ اصفهان

مدیریت: فتحی

تولیدکننده: ماشینآلات سنگبری

آدرس ایمیل: amin_f23@yahoo.com
تلفن: 031-45643428
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ بهایی اول، پلاک117/1
تلفن همراه: 0913-1113168
اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ بهایی اول، پلاک117/1
031-45643428