امین کارمانیا صنایع سنگ

امین کارمانیا صنایع سنگ

مدیریت: محمد خواجوی

تولیدکننده: انواع سنگ مرمریت(کرم، کرم

صورتی، فسیل دار و قرمز سنگستان)

تلفن: 0343-2462326-7
آدرس دفتر مرکزی: کرمان، خیابان هزار و یک شب
آدرس کارخانه: کرمــان، کیلومتر4 جاده کوهپایه، بعداز سرای سالمندان
کرمــان، کیلومتر4 جاده کوهپایه، بعداز سرای سالمندان
0343-2462326-7