مدیریت: خداپرست

تولیدکننــده: انواع ســنگهای تراورتن، مرمریت، گرانیت، خارجی (ســنگ قیچی و سورائی)

تلفن: 021-44842035
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جنت‌آباد شــمالی، بالاتر از ایرانپارس، 35متری انصار المهدی (عج،) جنب مسجد انصار المهدی، غرفه2، روبروی پارک
تلفن همراه: 0919-9375347 و 1570320-0912 (خداپرست)
تهــران، جنت‌آباد شــمالی، بالاتر از ایرانپارس، 35متری انصار المهدی (عج،) جنب مسجد انصار المهدی، غرفه2، روبروی پارک
021-44842035