مدیریت: امین سیفی

تولیدکننده: تایل و استریپ تراورتن، ماربل

آدرس ایمیل: ahramstone@gmail.com
وب سایت: www.ahram-stone.com
تلفن: 087-35249411
نمابر 087-35249422
آدرس دفتر مرکزی: کردستان، قروه، کیلومتر 10 جاده همدان، شهرک سنگ
آدرس کارخانه: کردستان، قروه، کیلومتر 10 جاده همدان، شهرک سنگ
تلفن همراه: 3705347 -0918 , 0918-1717007
کردستان، قروه، کیلومتر 10 جاده همدان، شهرک سنگ
087-35249411