مدیریت: فرازی – رضازاده

تولیدکننده: سنگ ســفید بخارا (تراورتن، مرمریت)

تلفن: 051-36586649 , 051-36665176
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، شهر سنگ، آزادی، بعد از سه راه دوم
آدرس کارخانه: اصفهان، کیلومتر 1 جاده دلیجان، سنگبری معراج / آدرس انبار: مشهد، شهر سنگ، آزادی 115، جنب مجتمع خیری
آدرس معدن: اصفهان، جاده رامشه، روستای مال واجرد، معدن کوه سفید
تلفن همراه: 1250621 -0915 (فرید فرازی) و 0507005-0913 (مهدی رضا زاده)
مشهد، شهر سنگ، آزادی، بعد از سه راه دوم
051-36586649 , 051-36665176