مدیریت: عباس امینی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی و صادراتی

تلفن: 021-56230975 , 021-56230976
نمابر 021-56230974
آدرس دفتر مرکزی: جــاده قدیم تهران قم، حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، بلوار بوستان، جنب بازارچه، خیابان گلبن 5 قطعه، 47C، پلاک 17
تلفن همراه: 0912-1241106
جــاده قدیم تهران قم، حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، بلوار بوستان، جنب بازارچه، خیابان گلبن 5 قطعه، 47C، پلاک 17
021-56230975 , 021-56230976