مدیریت: حسینی

تولیدکننـده: انواع تراورتــن (حاجیآباد و آتشکوه)

آدرس ایمیل: info@c-s-ural.com , kamal.hoseini@yahoo.com
وب سایت: www.c-s-ural.com
تلفن: 031-42523833 , 031-42522012
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتی، فاز 2، خیابان یکم شرقی، پلاک 104
تلفن همراه: 0913-3310907
اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتی، فاز 2، خیابان یکم شرقی، پلاک 104
031-42523833 , 031-42522012