مدیریت: فردین امیر یوسفی

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33803925
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، نرسیده به بانک صادرات
تلفن همراه: 0913-1052060
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، نرسیده به بانک صادرات
031-33803925