موقعيت: كيلومتر 5 جاده نطنز كاشان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: مرتضی حبيب الهيان

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان فدائيان اسلام، پل سيمان، سنگبری آپادانا

تلفن: 021-33740914
021-33740914